Общи условия

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1528717513399{margin-bottom: 0px !important;}“]

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА CONSULTTRADE.EU

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Сайтът http://consulttrade.eu се поддържа от „Спорт Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 201617775, с адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“, № 29, имейл info@consulttrade.eu, тел. +359 887 934063.

Чл. 2. По смисъла на настоящите Общи условия:

(1) „Търговец“ означава „Спорт Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 201617775, с адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“, № 29, имейл info@consulttrade.eu,
тел. +359 887 934063.

(2) „Услуги“ означава всички правни, консултантски и други услуги, които предлага http://consulttrade.eu, накратко наричан Сайтът.

(3) „Потребител“ е всяко лице, което посети настоящия сайт http://consulttrade.eu, без значение дали разбира и използва неговото съдържание, дали отваря или не препратки от сайта към негови съставни части или други сайтове и дали закупува услуги.

(4) „Клиент“ е физическо лице над 18 г. или юридическо лице, желаещо да закупи услуги от интернет страницата на Търговеца и се е съгласило с настоящите Общи условия.

(5) „Цена“ е крайната цена за бройка или за определено количество стока или за услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси в български лева.

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 3. Търговецът чрез уеб сайта предоставя на Клиента/Потребителя комплекс от продукти и услуги на съответната Интернет страница, при стриктно спазване на Общите условия, в зависимост от предлаганите услуги, начина на събиране и видът на лични данни, както и използването на бисквитки, като отговарят на всички законови изисквания.

 

III. ДАННИ ЗА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 4. Инфopмaция cъглacнo Зaĸoнa зa eлeĸтpoннaтa тъpгoвия и Зaĸoнa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe:

 1. Haимeнoвaниe нa Търговеца: „Спорт Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 201617775;
 2. Ceдaлищe и aдpec нa yпpaвлeниe: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“, № 29;
 3. Aдpec зa yпpaжнявaнe нa дeйнocттa и aдpec зa oтпpaвянe нa жaлби oт пoтpeбитeли:
  гр. София, ж. к. „Хаджи Димитър“, ул. „Васил Кънчев“ № 26, вх. „Г“, ет. 7, офис 34 (сграда Бизнес център „Стефан Караджа“);
 4. Дaнни зa ĸopecпoндeнция: Бългapия, гp. Coфия, ж. к. „Хаджи Димитър“, ул. „Васил Кънчев“ № 26, вх. „Г“, ет. 7, офис 34 (сграда Бизнес център „Стефан Караджа“), e-mail: info@consulttrade.eu, тел.: +359 887 934063;
 5. Bпиcвaнe в пyблични peгиcтpи: ЕИК 201617775;
 6. Haдзopни opгaни:
  1. 6.1 Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни Aдpec: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тeл.: 02/91-53-518 Email: kzld@cpdp.bg Уeб caйт: www.cpdp.bg
  2. 6.2 Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe Aдpec: 1000 гp. Coфия, пл. „Cлaвeйĸoв“ № 4 A, eт. 3, 4 и 6, тел.: 02/9330565 гopeщa линия: 0700 111 22 Email: info@kazap.bg Уeб caйт: www.kzp.bg
  3. 6.3 Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa Бългapия Coфия 1000, бyл. „Bитoшa“ №18 Teлeфoн: (02) 935 61 13 Уeб caйт: www.cpc.bg

 

IV.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА

Чл. 5. http://consulttrade.eu e интернет страница, чpeз ĸoятo Потребителите и Клиентите имaт възмoжнocт дa се запознаят с пpeдлaгaнитe oт Търговеца услуги, включително и да изпращат запитвания чрез контактната форма.

 

 1. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 6. (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията, както с Потребителите, така и с Клиентите на сайта http://consulttrade.eu.

(2) Ползването на този уеб сайт, представлява признаване, приемане и съгласие, че Клиентът/Потребителят ще бъде обвързан от Общите условия и се е запознал с Политиката за използване на „бисквитки“ (cookies), както и с Политиката за поверителност на интернет страницата. Клиентът/Потребителят е длъжен, когато не е съгласен с Общите условия, да преустанови ползването на този сайт.

(3) Клиентът/Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия, както и всички други правила, установени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са изрично упоменати в настоящите условия. Търговецът не носи отговорност, ако Клиентът/Потребителят не е прочел и не се е запознал с настоящите Общи условия, Политиката за използване на „бисквитки“ (cookies), както и с Политиката за поверителност на интернет страницата.

(4) Всички права над текстовото и графично съдържание на настоящия сайт са запазени и са собственост на “Спорт Трейдинг“ ЕООД. Използване на съдържанието е позволено единствено с писмено разрешение от “Спорт Трейдинг“ ЕООД.
(5) Неупълномощеното използване или разпространяване на всякакви материали от интернет страницата http://consulttrade.eu, може да бъде обект на гражданска и наказателна отговорност, съгласно приложимото законодателство в Република България.

 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 7. (1) Съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни на физическите лица „Спорт Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 201617775, с адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“, № 29, имейл info@consulttrade.eu, тел. +359 887 934063, е администратор на лични данни.

(2) „Лични данни“ са всяка информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. Това могат да бъдат идентификатори, като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице.

(3) „Администратор на лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на ЕС или в правото на държава членка.

(4) „Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

(5) „Обработване на лични данни“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

(6) „Спорт Трейдинг“ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Потребителите/Клиентите, които изпращат запитвания, както чрез контактната форма, така и по имейл и попълват своите лични данни и/или правят поръчки на услуги. Администрираните и обработвани данни включват и IP адрес и данни, събирани чрез „бисквитки“ (cookies).

(7) При използване на уеб сайта от Клиентите/Потребителите, Търговецът има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Клиента/Потребителя на сайта, изпраща към сървър във връзка с активността на Клиента/Потребителя. Информацията, която се съхранява, може да включва IP адрес, дата и час, в който е посетена съответната страница, времето, прекарано на нея, и други. Търговецът съхранява и IP адреса, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Клиента/Потребителя и Ползвателя на сайта и възпроизвеждане на електронното му изявление, във връзка с техническото изпълнение на предоставяните услуги.

(8) С цел да информира всеки Клиент и Потребител на интернет страницата, по прозрачен, разбираем и лесно достъпен начин, с ясни и недвусмислени формулировки и безплатно, Търговецът, разработва, прилага и публикува на уебсайта своите Политика за защита на личните данни и Политика за използване на „бисквитки“ (COOKIES).

Чл. 8. (1) Търговецът съхранява лични данни само и единствено за нуждите на нормалното функциониране на уеб сайта, както и за нуждите, обвързани с изпълнение на договорите, които се сключват с Клиентите, за изпълнение на поръчаните услуги, плащане и комуникация, в зависимост от предлаганите услуги, и гарантира неразпространението им пред трети лица, без тяхното изрично знание и разрешение.

(2) При събиране на необходимите данни от Потребителя при регистрация в уеб сайта, Търговецът следва правилата на настоящите Общи условия и принципите за съхранение на лични данни по действащите Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни на физическите лица и Закон за защита на личните данни.

(3) Видовете лични данни, които могат да бъдат въвеждани от Клиента/Потребителя за обработка, са три имена, дата на раждане, населено място, адрес, телефон, като при сключване на договор за услуга може да се изисква ЕГН и други данни, като номер на документ за самоличност, дата на издаване и други.

(4) Срокът на действие на обработването и съхранението на личните данни е от момента на доброволното им въвеждане от страна на Потребителя в сайта или от Клиента за нуждите на реализиране на договор за услуга, до прекратяване на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия или при отправено писмено искане от страна на Клиента/Потребителя за заличаване на неговите лични данни.

(5) Търговецът се задължава да полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Клиентите/Потребителите, при спазване на разпоредбите на приложимото законодателство.

(6) Търговецът полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента/Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Клиентът/Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

(7) С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът/Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(8) Клиентът/Потребителят на сайта приема, че, предоставяйки доброволно чрез предварително свободно изразено, информирано и недвусмислено съгласие свои лични или други данни на http://consulttrade.eu, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за следните цели:

8.1. поддържане на акаунта на Потребителя, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани услуги, осъществяване на поръчаните услуги, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти/Потребители/ по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им;

8.2. изпращане на Търговски съобщения, периодични уведомления по имейл или чрез SMS;

8.3. осъществяване на пазарни проучвания, проследяване и наблюдение на продажбите и Клиентското/Потребителското поведение.

(9) С предоставянето на свои данни, включително имейли, Клиентът/Потребителят дава изричното си съгласие с него да се свързват представители на уеб сайта или трети лица, с цел изпълнение на поръчаните услуги.

(10) Търговецът запазва правото си да променя правилата за защита на личните данни, в съответствие с действащото законодателство, след уведомяване на Потребителите.

(11) Търговецът събира допълнителни данни на регистрираните потребители, като IP адрес и други, които се изискват във връзка с техническото изпълнение на предоставяните стоки и услуги.

(12) Клиентите/Потребителите на сайта имат право по всяко време да оттеглят своето съгласие личните им данни да бъдат обработвани и съхранявани за определени цели.

Чл. 9. Разкриване на информацията на трети компании:

(1) „Спорт Трейдинг“ ЕООД не разкрива, продава, обменя, дава или по какъвто и да било друг начин предоставя на трети лица или компании информацията, която Kлиентите/Потребителите поверяват.

(2) Изключение от този ангажимент прави случай, при който Клиентът/Потребителят е информирал и/или е дал съгласието си при събирането на личните данни, и/или разкриването на личните данни се изисква от приложимото право, и/или за защита на уебсайта и неговите Клиенти/Потребители от прoтивозаконни действия, които могат да застрашат сигурността на горепосочените, но винаги при спазване на действащото законодателство.

Чл. 10. Събиране на статистически данни:

(1) Във връзка с необходимостта от статистическо оценяване Търговецът събира данни, свързани с операционната система, браузъра, IP адреси, както и друга системна информация. Тази информация се използва за статистически цели, в частност за адаптиране на Интернет присъствието на Търговеца според нуждите на потребителите.

(2) Google анализи:

 1. Този уебсайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставена от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използа т. н. „бисквитки“, които представляват текстови файл, който се съхранява на Вашия компютър, за да бъде анализирано използването на даден уеб сайт.
 2. IP адресът, който се предава от Вашия браузър чрез Google Analytics, не се свързва с никаква друга информация, която се съхранява от Google. Използването на „бисквитки“ може да бъде предотвратено, чрез избор на подходяща настройка на браузъра.

(3) „Бисквитки“: За технически цели сайтът използва собствени „бисквитки“, в допълнение към „бисквитките“ на Google Analytics, описани по-горе. Интернет браузърът може да бъде настроен да отхвърля „бисквитки“, но това може да попречи на използването на интернет страницата или да ограничи достъпа до всички възможности, които предлага сайтът.

(4) Потребителят е длъжен да се запознае с политиката за използване на „бисквитки“ (cookies), която е част от условията за използване на сайта http://consulttrade.eu, както и на Уебсайтовете, като пълният текст може да бъде видян тук.

Чл. 11. Оттегляне на съгласие: Доколкото обработването на личните данни се основава на съгласие и не е договорно или законово оправдано, може да бъде оттеглено по всяко време. Клиентът/Потребителят може да направи отказ от получаването на бюлетини и електронни писма по всяко време от интернет страницата чрез използване на линка за отказ от абонамент, който се съдържа в края на всяко електронно писмо, изпратено от Търговеца.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА/ПОТРЕБИТЕЛЯ

Чл. 12. (1) Всеки Клиент/Потребител, посещаващ уеб сайта или използващ услугите, предлагани от Търговеца, е обвързан от настоящите Общи условия, за цялото време на ползване на уеб сайта, от първоначалното влизане до напускането му.

(2) Клиентът/Потребителят има възможност да разглежда и да поръчва обявените услуги.

(3) Клиентът/Потребителят има право да се информира за състоянието на своите поръчани услуги.

(4) Клиентът/Потребителят е длъжен да заплати дължимата цена.

(5) Клиентът/Потребителят е длъжен да спазва приложимото законодателство, настоящите Общи условия, правилата на морала и добрите нрави;

(6) Клиентът/Потребителят няма право да нарушава чужди имуществени и/или неимуществени права, в това число и право на интелектуална собственост;

(7) На Клиентите/Потребителите се забранява публикуването или разпространението на съдържание (изображения, видео, линкове, имена, текстове) в рамките на услуги, предлагани от интернет страницата, ако това:

 1. е в нарушение на приложимото законодателство или е неетично;
 2. нарушава марки, патенти, регистрирани марки и промишлени образци, авторски права, фирмени тайни или правата на трети лица;
 3. притежава нецензурен, расистки, пропагандиращ насилието, порнографски, застрашаващ или нанасящ вреди на развитието на децата и младите хора характер;
 4. има обиден, натрапнически или клеветнически характер или е в ущърб на правата на личността;
 5. създава неправилно впечатление, че се разпространява или подкрепя от Търговеца и уеб сайта;
 6. съдържа лични данни на трети лица без тяхното изрично съгласие;
 7. има комерсиален, в частност рекламен характер.

(8) На Клиентите/Потребителите се забранява да извличат чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в уеб сайта и по този начин да създава собствена база данни в електронен или друг вид.

Чл. 13. Клиентът/Потребителят може по всяко време да поиска от Търговеца заличаване на клиентския си профил. В този случай заличаването на клиентския профил се извършва незабавно, след изпълнението на всички валидно подадени от Клиента/Потребителя заявки и съответно заплащане от негова страна на дължимите продажна цена и разходи за доставка.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

Чл. 14. (1) Търговецът носи отговорност съгласно законовите разпоредби за щети/загуби, претърпени от Клиента/Потребителя, причинени умишлено или по невнимание от служители на уеб сайта или техни оторизирани представители.

(2) Търговецът няма обективната възможност и задължението да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.

(3) Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до Клиентите/Потребителите, независимо дали са регистрирани, като спазва стриктно всички разпоредби на действащото законодателство.

Чл. 15. При извършване на промени в условията за ползване на уеб сайта, политиката за събиране и съхранение на личните данни и политиката за използването на „бисквитки“ (cookies), Търговецът се задължава да уведоми Клиентите/Потребителите чрез съобщение на електронната поща и/или публикуване на видно място в Интернет страницата.

 

ІX. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 16. (1) С оглед периодичното допълване и големия избор от разнообразни услуги, които предлага Търговецът, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия на настоящия сайт могат да бъдат променяни едностранно от Търговеца. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните услуги, както и при изменение в икономическите условия.

(2) Търговецът довежда до знанието на Клиентите/Потребителите извършените промени чрез публикуването им на уебсайта.

 

X. ПPEKPATЯBAHE
Чл. 17. Hacтoящитe Общи ycлoвия и дoгoвopите нa Клиента/Потребителя c Търговеца в уебсайта ce пpeĸpaтявaт в cлeднитe cлyчaи:

 1. пpи пpeĸpaтявaнe и oбявявaнe в лиĸвидaция или oбявявaнe в нecъcтoятeлнocт нa eднa oт cтpaнитe пo дoгoвopa;
 2. пo взaимнo cъглacиe нa cтpaнитe в пиcмeн вид;
 3. пpи oбeĸтивнa нeвъзмoжнocт нa няĸoя oт cтpaнитe пo дoгoвopa дa изпълнявa зaдължeниятa cи;
 4. пpи иззeмвaнe или зaпeчaтвaнe нa oбopyдвaнeтo oт дъpжaвни opгaни.

 

XI.ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 18. (1) Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.

(2) В случай, че съгласие не бъде постигнато, за неуредените хипотези, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването, недействителност, изпълнение или прекратяване на договора, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани съгласно действащите разпоредби на българското законодателство от Комисията за защита на потребителите или съответния компетентен съд.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]