Лични данни

[vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1528716879260{margin-bottom: 0px !important;}“]

Политика за поверителност във връзка с обработването на лични данни

 

Ние, от http://consulttrade.eu ,  предоставяме своите услуги и градим отношенията с нашите клиенти и потребители на базата на коректност и прозрачност.

Затова нашата политика за защита на личните данни е разработена в разбираема и лесно достъпна форма, в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО.

Споделените от Вас лични данни се обработват от нас съгласно тази политика. Моля, запознайте се внимателно с пълния текст на политиката за поверителност във връзка с обработването на лични данни. При възникнали въпроси, можете да се свържете с нас на посочените по-долу координати.

I. Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Сайтът http://consulttrade.eu е собственост на „Спорт Трейдинг“ ЕООД, ЕИК 201617775, с адрес: гр. Банкя, ул. „Александър Стамболийски“, № 29, имейл info@consulttrade.eu, тел. +359 887 934063.

Дружеството, отговорно за защита на личните данни, които споделяте с нас, е администратор и обработва лични данни по смисъла на приложимото законодателство за защита на данните.

Зачитането и опазването на Вашите лични данни е Ваше право и наше задължение. Ние гарантираме, че процесите по защитата на личните данни и сигурността съпътстват всички наши действия. Повече за нас може да намерите в страница За нас.

II. Какви категории лични данни за Вас може да получим и обработваме?

При регистрация за създаване на потребителски профил, видовете лични данни, които могат да бъдат въвеждани от Потребителя за обработка, са две имена, дата на раждане, адрес, телефон, пол.

При събирането на данни, обозначените със звездичка полета, са задължителни  за попълване с информация, която е необходима, за да бъде гарантиран пълен достъп до функционалностите на сайта, за получаване на информационен бюлетин с актуални промоции и предложения, в случай че Потребителят се е записал за такъв.

Освен това, може да бъде събирана и обработвана определена информация относно поведението Ви при посещаване на уеб сайта, за да се персонализира Вашето онлайн преживяване и да бъдат изготвени и представени предложения, които са съобразени с Вашия профил. Тази информация може да включва и IP адрес, като се събира и съхранява посредством „бисквитки“ (cookies) и други подобни технологии, съгласно Политиката за използване на „бисквитки“ (COOKIES).

Ние не събираме, нито обработваме по друг начин чувствителни данни, включени в специални категории лични данни в Общият регламент относно защитата на данните.

III. С каква цел обработваме Вашите лични данни и на какви правни основания?

Всеки има право да оттегли вече дадено съгласие по всяко време.
Информираното съгласие е дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация. Освен това съгласието трябва да бъде конкретно.
За да бъде валидно Вашето съгласие, то трябва да бъде свободно изразено и информирано. Свободно изразеното съгласие е такова, което не е дадено под натиск или заплаха от неблагоприятни последици.
В зависимост от целите на обработване и вида на личните данни в някои случаи за обработването на Вашите лични данни е необходимо да получим Вашето валидно съгласие.

Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:

 

 1. Предоставяне на услуги във Ваша полза:
  • създаване и управление на личен профил;
  • осъществяване на комуникация;
  • обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите;
  • разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги;
  • връщане на продукти в съответствие със законовите разпоредби;
  • възстановяване на стойността на продукти, съгласно законовите разпоредби;
  • консултиране във връзка с поръчки или стоки и услуги, предлагани от Търговеца.

 

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между Търговеца и Потребителя. За изпълнението на посочените цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

 

 1. Усъвършенстване на нашите услуги

За да успяваме да Ви предложим най-доброто преживяване, използвайки уеб сайта, може да използваме определена информация относно Вашето поведение на Потребител, да Ви приканваме да попълвате анкети относно удовлетвореността Ви или относно Вашите интереси и от какъв тип услуги и продукти имате нужда и други.

Тези дейности ние базираме на нашите законни интереси при извършване на стопанска дейност като винаги се грижим за това Вашите основни права и свободи да бъдат незасегнати.

 1. Маркетинг

Бихме искали винаги да бъдете своевременно осведомени за най-добрите предложения за продуктите/услугите, към които имате интерес.

В тази връзка, може да изпращаме всякакви видове съобщения, посредством канали за електронни съобщения (e-mail / SMS и пр.), които съдържат обща и тематична информация, информация относно подобни продукти или продукти, допълващи закупените от Вас продукти/услуги, информация относно оферти и промоции, и други бизнес комуникации като пазарни изследвания и анкети за потребителското мнение, както и може да представяме персонализирани препоръки в уеб сайта.

За да Ви предоставяме информация, която представлява интерес за Вас, може да използваме определени данни относно Вашето поведение на купувач (например, разгледани продукти/услуги, закупени продукти/услуги и други). Ние винаги гарантираме, че това обработване се извършва при спазване на Вашите права и свободи, и че решенията, взети във връзка с тях не пораждат никакви правни последици за Вас и не Ви засягат по подобен начин в съществена степен.

Винаги изискваме Вашето предварително свободно изразено и информирано съгласие, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения. Можете да промените решението си и да оттеглите своето съгласие по всяко време като:

 

  • използвате връзката „Отпиши се“ в съобщенията, които получавате от нас;
  • се свържете с Търговеца, използвайки данните за контакт.

 

В определени ситуации ние можем да базираме маркетинговите си дейности на законния си интерес към промотиране и развиване на търговската си дейност. Във всеки случай, когато използваме Ваша информация за нашите законни интереси, ние полагаме грижа и взимаме необходимите мерки, за да гарантираме, че Вашите основни права и свободи не са засегнати.

Вие имате възможност по всяко време, да прекратите обработването на Вашите лични данни за целите на маркетинга и ние ще удовлетворим искането Ви.

 1. Защита на нашите законни интереси

При определени случаи може да използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:

  • мерки за защита на уебсайта и потребителите срещу кибер атаки;
  • мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
  • мерки за управление на различни други рискове.

IV.За какъв период от време пазим Вашите лични данни?

Търговецът съхранява Вашите лични данни само доколкото това се налага, за да отговори на Вашите нужди, за целите, за които ги съхранява или съгласно законовите задължения. Когато Вашите лични данни вече не са необходими, те се заличават от системата или се анонимизират, така че да няма възможност да бъдете идентифицирани по тях.

За да бъде определен срокът за съхранение на Вашите лични данни, се прилагат следните критерии:

  • При регистрация Вашите лични данни се запазват до момента на изтриване на профила Ви;
  • Когато сте дали съгласието си за получаването на бюлетин, съхраняваме Вашите лични данни, докато се отпишете или поискате да бъдете отписани;
  • Когато използваме „бисквитки“ (cookies), ние ги пазим, докато е необходимо за изпълнение на целите им (например за продължителността на сесията за логване).
 • Може да запазим някои лични данни с цел спазване на някои наши законови или регулаторни ангажименти, както и за да можем да управляваме своите права (например, за да подаваме искове в съда) или за данъчни и счетоводни цели.

Вие имате право по всяко време да поискате от нас да заличим определена информация или да закрием акаунта Ви и ние ще отговорим на това искане, като запазим определена информация, дори и след закриването му, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

V. Кои са категориите получатели на Вашите лични данни?

Нашият ангажимент е да пазим и защитим Вашите данни. Това изисква и налага ние да работим само с доверени партньори.

Вашите лични данни могат да се обработват от наше име и от наши доставчици, тъй като може да поверим услуги, които изискват обработка на Вашите лични данни, на доставчици на ИТ услуги, хостинг услуги, поддържане на нашите бази данни, софтуер и приложения, които могат да съдържат данни за Вас (такива услуги понякога са свързани с достъп до Ваши лични данни за изпълнението на тези задачи), социални мрежи, уеб аналитик и търсачки, използване на инструменти за прецизиране на съдържание, генерирано от потребители, пощенски услуги и доставки, рекламни, маркетингови, дигитални и социални медийни агенции, които да ни съдействат за организиране на рекламни и маркетингови кампании, за анализиране на тяхната ефективност и управление на Вашите контакти и въпроси.

Може да споделяме Вашите лични данни, за да спазим своите законови задължения, за да предотвратим измама и/или да защитим своите интереси, да подобрим своите услуги или след получаване на съгласието Ви за това. Може, също така, да споделим Ваши лични данни в псевдонимизиран вид, тоест без да даваме директна идентификация.

Ние не предлагаме и не продаваме Вашите лични данни.

Можем да предоставяме Ваши лични данни на трети страни и в случай, че:

  • Имаме задължение да разкрием или споделим Ваши лични данни с цел спазване на законово задължение или с цел прилагане или изпълнение на нашите условия на ползване или други условия, които сте приели; или за защита на правата, собствеността или безопасността на нашите клиенти и служители;
  • Ако сте дали своето съгласие за това;
  • При други обстоятелства, ако имаме право да направим това по закон.

VI.Как защитаваме сигурността на Вашите лични данни?

Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.

Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране.

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, предаването на информация по Интернет и публични мрежи, не е напълно безопасно, като винаги съществува риск данните да бъдат достигнати от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за тези уязвимости на системите, които не са под нашия контрол.

VII. Какви са Вашите права?

Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Ние уважаваме правото Ви на лична неприкосновеност и спазвайки изискванията на действащото законодателство, гарантираме спазването на Вашите права.

Имате право да искате достъп до, коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, свързани с Вас, или право да направите възражение срещу обработването, както и правото на преносимост на данните.

Ако сте регистриран потребител на нашия сайт директно от Вашия потребителски профил, можете да реализирате следните свои права:

  • Право на достъп до Вашите лични данни, като влезете чрез профила си в сайта;
  • Право да пожелаете Вашият профил да бъде изтрит (правото „да бъдеш забравен“);
  • Ако желаете да се отпишете от получаване на бюлетин, то винаги можете да натиснете бутона „Отпиши се“ от самия бюлетин.
  • Имате право на възражение срещу обработването на лични данни от нас.
  • Имате и право на жалба до Комисията за защита на личните данни, с координати за връзка: www.cpdp.bg.

За да обработим Вашето конкретно искане, може да поискаме доказателство за самоличността Ви.

За да упражнявате правата си, можете да се свържете с нас като използвате данните за контакт, посочени по-горе.

Моля, вземете предвид следното, ако желаете да упражните тези права:

Самоличност – Ние си запазваме правото да проверяваме Вашата самоличност като изискваме допълнителна информация за потвърждаването ѝ, в случаите, когато е постъпило от вас искане за промяна на обработването на личните Ви данни.

Срок за отговор – Отговорът на всички валидни искания се извършва в разумен срок, като стремежът е да се постигне максимално кратък срок за отговор.

Валидни и основателни са искания от Ваша страна, свързани с:

Достъп:

  • искане за потвърждение, че ние обработваме Вашите лични данни;
  • искане за предоставяне на копие от тези данни;
  • искане за предоставяне на информация относно Вашите лични данни – данните, с които ние разполагаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не Ви е била предоставена посредством това известие.
 • Поправяне:
  • можете да отправите искане за поправяне или допълване на Ваши неточни или непълни лични данни;
  • възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.
   • Изтриване на данни:
 • Можете да поискате да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:

> те вече не са необходими за целите, за които са били събрани;

> вече сте оттеглили своето съгласие (ако обработването на данните се основава на съгласие);

> упражнявате законно право на възражение;

> те са били незаконно обработвани;

> е налице правно задължение в тази връзка.

 

Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните Ви данни, ако обработването им се изисква:

> за да се изпълни законово задължение;

> за да се установи, упражни или защити правна претенция;

 • Право на възражение:

Можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.

Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

 • Вземане на автоматични решения:

Можете да ни помолите да не бъдете предмет на решение, основано на автоматично обработване, но единствено когато това решение:

> поражда правни последици за Вас;

> Ви засяга по подобен начин и в значителна степен;

> това право е неприложимо, ако решението, което е взето след вземането на автоматично решение:

  • ни е необходимо с цел да сключим или изпълним договор с Вас;
  • е разрешено от закона и са налице адекватни гаранции за Вашите права и свободи;
  • се базира на Вашето изрично съгласие.

Жалби
Имате правото да подавате жалба пред Комисия за защита на личните данни:
Електронна поща: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg
Тел.: 02/91-53-518
Без да се засяга правото Ви да се свързвате с надзорния орган по всяко време, моля свържете се с нас предварително, като ние ще съдействаме за разрешаване на конкретния казус.

 

Как да се свържете с нас?

За въпроси, свързани с обработването и съхранението на личните Ви данни, можете да ги отправите на: e-mail: info@consulttrade.eu, тел.: +359 887 934063 или да използвате формата за контакт.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]