Въпроси и Отговори

[vc_row][vc_column][vc_accordions open_toggle=“-1″][vc_accordion_tab title=“Защо е необходимо правно обслужване?“][mk_custom_list style=“mk-icon-angle-double-right“ margin_bottom=“0″]Правното обслужване е подходящо за:

 • малки фирми, които не разполагат със собствен юрист;
 • големи и средни компании, чиито правен отдел се нуждае от допълнително юридическо съдействие, поради обема на работата или спецификацията на възникналите казуси;
 • сдружения и фондации;
 • физически лица.

Консултациите от специалисти, изготвянето на правни становища и цялостното проучване на конкретни казуси, предпазва клиентите от сключване на неизгодни договори и сделки, както и от вземане на неблагоприятни решения за бизнеса.[/mk_custom_list][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=“Какво е програма „Лоялен клиент“?“][vc_column_text css=“.vc_custom_1524569865666{margin-bottom: 0px !important;}“]Програма „Лоялен клиент“, предлагана от Consult Trade, представлява aбонаментно правно обслужване на юридически лица/фирми, сдружения с нестопанска цел и физически лица. За предоставяната услуга се сключва договор за абонаментно правно обслужване, който урежда всички подробности, свързани с включените услуги.

Всички клиенти, които изберат обслужването на абонаментен принцип, получават приоритетно правно обслужване, специално внимание и предимство.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=“ Защо е добре винаги да се консултирате относно своите права?“][vc_column_text css=“.vc_custom_1524569890278{margin-bottom: 0px !important;}“]Правните услуги и съвети, които предоставяме, са съобразени изцяло със специфичните нужди на клиентите – корпоративни клиенти и физически лица. За да бъде решен Вашият юридически въпрос, е необходимо да потърсите помощ от екип квалифицирани юристи, които имат интереси в различни области на правото. Consult Trade се състои точно от такива специалисти, които работят заедно, за да съчетаят знанията и уменията си в краен резултат, който да предостави качествен съвет и детайлно обмислен и внимателно съставен правен документ.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=“Защо подготовката на документацията за участие в обществена поръчка трябва да бъде извършена от специалисти?“][vc_column_text css=“.vc_custom_1524569914821{margin-bottom: 0px !important;}“]От изключителна важност за спечелването на обществена поръчка е правилната и законосъобразна подготовка на стартовия пакет от документи.

Наличието на грешка при подаването на офертата, води до дисквалифициране на участника.

Екипът ни е специализиран в сферата на консултантските услуги и може да Ви съдейства за:

 • Изготвяне на документация за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки;
 • Преглед на документация и проверка на съответствието ѝ с изискванията на възложителя;
 • Изготвяне на конкурсна документация. Съдействие в организацията на процедури за възлагане на обществени поръчки в съответствие с изискванията на ЗОП;
 • Съдействие на възложители в организацията на конкурсна комисия, изготвяне на протоколи и решения в съответствие с изискванията на ЗОП.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=“Какво е администратор на лични данни?“][vc_column_text css=“.vc_custom_1524569936369{margin-bottom: 0px !important;}“]По смисъла на чл.3 от ЗЗЛД администратор на лични данни е физическо или юридическо лице, както и орган на държавната власт или на местното самоуправление, който сам или съвместно с друго лице определя целите и средствата за обработване на данните, както и който обработва лични данни, видът на които, целите и средствата за обработване се определят със закон.

Съгласно законовото определение, качеството на администратор възниква ex lege (по силата на закона) и не е свързано с условието на подаване на заявление за регистрация в КЗЛД.

Администраторът на лични данни обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващ данни.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=“Какво представлява регистрацията на администраторите на лични данни?“][vc_column_text css=“.vc_custom_1524569957955{margin-bottom: 0px !important;}“]

Администраторът на лични данни е длъжен да подаде заявление за регистрация преди започване обработването на лични данни. 
Администраторът може да започне обработване на данните след подаване на заявлението за регистрация /чл.17 от ЗЗЛД/. Въпреки че качеството на администратор възниква ex lege, това, което администраторът следва да изпълни в съответствие със законовите изисквания, е да подаде заявление в КЗЛД, в което да посочи конкретно поддържаните регистри, видът на личните данни, законовото основание, целите и начинът за тяхното обработване, предприетите технически и организационни мерки за тяхната защита, а също и да спазва реда за обработване и предоставяне на данните. Следва да се има предвид, че определящо за това дали се налага да се подаде заявление за регистрация е не формалното качество на лицето – едноличен търговец, фондация, дружество с ограничена отговорност и др., а дали фактически поддържа регистър с лични данни.
Администраторът на лични данни или негов представител е длъжен да подаде заявление за регистрация и документи по образец, утвърден от комисията, преди започване обработването на лични данни.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=“Какво е важно за стартиране на онлайн бизнес?“][vc_column_text css=“.vc_custom_1524569980493{margin-bottom: 0px !important;}“]За стартирането на Вашия успешен и законосъобразен бизнес е необходимо:

 • Да имате регистрирана фирма;
 • Вашата фирма да бъде регистрирана като администратор на лични данни;
 • Вашият сайт/платформа за онлайн търговия да разполага с подходящи общи условия, отговарящи на дейността, която развивате.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordions][vc_column_text css=“.vc_custom_1524569997908{margin-top: 50px !important;margin-bottom: 0px !important;}“]

 Ако не откриете това, което Ви интересува, моля пишете ни или се свържете с нас.

[/vc_column_text][mk_button dimension=“flat“ corner_style=“rounded“ size=“medium“ letter_spacing=“2″ icon=“mk-li-like“ url=“http://consulttrade.eu/contacts/“ align=“center“ button_custom_width=“300″ id=“btn“ margin_right=““ animation=“fade-in“ el_class=“btn“ bg_color=“#19c2d1″ btn_hover_bg=“#093854″]Направете запитване[/mk_button][/vc_column][/vc_row]