Изготвяне на процедури по възлагане по ЗОП и ПМС 160 (ЗУСЕСИФ)

[vc_row][vc_column width=“2/3″ css=“.vc_custom_1524560892611{margin-top: 45px !important;}“][vc_column_text css=“.vc_custom_1530776798203{margin-bottom: 0px !important;}“]

Нашите юристи следят за всички промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), както и за всички новости в нормативната база в сферата на управлението на проекти. Така ние Ви гарантираме, че, ако оставите проекта си в наши ръце, той ще отговаря на всички изисквания за кандидатстване.

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=“1/3″][mk_custom_box corner_radius=“5″ padding_vertical=“20″ padding_horizental=“10″ margin_bottom=“0″ bg_color=“#ffffff“ border_color_style=“gradient_color“ border_width=“3″ border_grandient_color_from=“#1abfd5″ border_grandient_color_to=“#05f285″ border_gradient_color_angle=“diagonal_left_bottom“ elevation_effect=“true“][mk_icon_box2 icon_type=“image“ icon_size=“64″ icon_image=“http://consulttrade.eu/wp-content/uploads/2018/07/zusesif-icon.png“ title_size=““ title_top_padding=““ title_bottom_padding=““]

В процеса на изпълнение на проектите бенефициерите могат да възлагат на изпълнители (подизпълнители) извършването на определени дейности по проекта.

[/mk_icon_box2][/mk_custom_box][/vc_column][/vc_row][vc_row css=“.vc_custom_1530776829345{margin-top: 30px !important;}“][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1524560529848{margin-bottom: 0px !important;}“]

 Изпълнителите не са партньори по изпълнението на проекта и се избират в съответствие с изискванията на правилата на процедурата и при спазване на:

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1530255982974{margin-bottom: 0px !important;}“]

1) Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и Постановление № 160 на Министерския съвет от 1 юли 2016 г. за определяне правилата за разглеждане и оценяване на оферти и сключването на договорите в процедурата за избор с публична покана от бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ПМС № 160/01.07.2016 г.)

[/vc_column_text][vc_column_text css=“.vc_custom_1524560557942{margin-bottom: 0px !important;}“]

ИЛИ

[/vc_column_text][vc_column_text css=“.vc_custom_1530255993455{margin-bottom: 0px !important;}“]

2) Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1524560589497{margin-bottom: 0px !important;}“]

Обекти на обществени поръчки могат да бъдат:

[/vc_column_text][mk_custom_list style=“mk-icon-mail-forward“]

 • строителството;
 • доставките на стоки;
 • предоставянето на услуги.

[/mk_custom_list][vc_column_text css=“.vc_custom_1524560645344{margin-bottom: 0px !important;}“]

Основен момент при изпълнението на европейски проекти е правилното провеждане на процедурите по възлагане на доставки, строителство и услуги съгласно, изискванията на приложимото законодателство. Допускането на грешки при тези процедури водят до сериозни финансови санкции или до неизплащане на безвъзмездната помощ.

Тук идва ролята и на нашия висококвалифициран екип от специалисти, който ще Ви консултира относно подготовката на документи за избор на подизпълнители:

Услугата е насочена към:

[/vc_column_text][mk_custom_list style=“mk-icon-mail-forward“]

 • бенефициенти по европейски проекти;
 • доставчици, които искат да участват в търговете по тези проекти.

[/mk_custom_list][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1530256007173{margin-bottom: 0px !important;}“]

Доверявайки се на нас, Вие получавате гаранция за пълно съответствие на Вашите оферти и тръжна документация с административните изисквания на възложителя и финансиращата институция.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text css=“.vc_custom_1524560700532{margin-bottom: 0px !important;}“]

В зависимост от Вашите нужди и изисквания, ние предлагаме широк спектър от услуги. За нас е важно да подходим към клиентa индивидуално, като разгледаме подробно и мащабно всеки конкретен казус. Ние знаем, че основен елемент за успешното изпълнение на проектите е ефективното планиране, организиране и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

В зависимост от предоставената от клиента информация и документация, нашата задача е да осигурим неговата удовлетвореност, като за целта предлагаме следните услуги:

[/vc_column_text][mk_custom_list style=“mk-icon-mail-forward“]

 • Консултиране;
 • Определяне на приложимата процедура по възлагане;
 • Разработване на съответния ред, по който процедурата трябва да бъде проведена, при спазване на нормативните изисквания;
 • Изготвяне на пълен пакет от необходимите документи;
 • Представяне на документацията пред съответните органи и служби;
 • Мониторинг на процесите.

[/mk_custom_list][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][mk_button dimension=“flat“ corner_style=“rounded“ size=“medium“ letter_spacing=“2″ icon=“mk-li-like“ url=“http://consulttrade.eu/about-us/#contact“ align=“center“ button_custom_width=“300″ id=“btn“ margin_right=““ el_class=“btn“ bg_color=“#19c2d1″ btn_hover_bg=“#093854″ btn_hover_txt_color=“#ffffff“]Направете запитване[/mk_button][/vc_column][/vc_row]